Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SE 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Ölçümü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 460
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı SE460 dersinin amacı, öğrencilerde yazılımın ölçülmesi ve ölçütleri konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesidir. Bu ders, yazılımın ölçülmesi, yazılım kalitesi, iç ve dış ürün özellikleri ve hedefe yönelik ölçme konularını kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • yazılımı ölçmenin önemini ve zorluklarını tanımlayabilecektir
  • yazılımı ölçmeye yönelik temel ve gelişmiş kavramları tanımlayabilecektir
  • yazılımın nasıl ölçüleceğini açıklayabilecektir
  • yazılım ölçümünü, yazılım yaşam döngüsü adımlarıyla ilişkilendirebileceklerdir
  • yazılım ölçümü ile ilişkili endüstriyel standartları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Yazılım ölçümü, yazılım mühendisliğinde her geçen gün artan bir öneme sahiptir. Yazılım, ancak yazılım ürünlerinin ölçülmesi ile bir mühendislik ürünü haline gelebilir. SE460 dersi bu amaca yönelik olarak, yazılım ölçütlerini ve yazılımın ölçülmesine yönelik kavramları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Fenton and Bieman, ch.1
2 Ölçmenin temelleri Fenton and Bieman, ch.2
3 Amaca yönelik yazılım ölçümü Fenton and Bieman, ch.3
4 Deneyime dayalı inceleme Fenton and Bieman, ch.4
5 Yazılım ölçme süreci ISO 15939
6 Veri toplama Fenton and Bieman, ch.5
7 Yazılımın iç özelliklerinin ölçülmesi Fenton and Bieman, ch.8
8 Yazılımın iç özelliklerinin ölçülmesi Fenton and Bieman, ch.8
9 Ara sınav
10 Yazılımın iç özelliklerinin ölçülmesi Fenton and Bieman, ch.9 Chidamber and Kemerer
11 Yazılımın dış özelliklerinin ölçülmesi Fenton and Bieman, ch.10 ISO/IEC 9126 and ISO/IEC 25010
12 Yazılımın dış özelliklerinin ölçülmesi Fenton and Bieman, ch.10 ISO/IEC 9126 and ISO/IEC 25010
13 Yazılım güvenilirliği Fenton and Bieman, ch.11
14 Yazılım ölçmede endüstri standartları -
15 Genel değerlendirme
16 -

 

Ders Kitabı

Fenton and Bieman, Software Metrics: A Rigorous Practical Approach, 3rd ed., CRC Press, 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Imagix 4D is an industry-standard tool for source code analysis, static code analysis, software metrics and documentation.

Kan S., Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd ed, Addison-Wesley, 2003. 

ISO/IEC 15939: 2007. System and Software Engineering Measurement Process, International Organization for Standardization, 2007. 

ISO/IEC 9126-1: Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality model, International Organization for Standardization, 1999. 

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. v3.0, IEEE, 2014. 

Sommerville, Software Engineering, 10e, Addison-Wesley, 2016. 

The Common Software Measurement International Consortium, http://www.cosmicon.com/. 

Chidamber and Kemerer, A Metrics Suite for Object-Oriented Design, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 20, No. 6, June 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.