Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan mühendislik dalıdır.

Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin, sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kişiler olmaları gerekir.

Eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, bilgisayar mühendisliğine ve programlamaya giriş dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise donanım ve yazılım ile ilgili uzmanlık derslerine geçilmektedir. Programlama Dilleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Mantık Sistemleri, Elektrik Devre Temelleri, Elektroniğe Giriş, Bilgisayar Mimarisi ve Mantık tasarımı, Mikroişlemciler, Hesaplama Kuramı, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Veri Tabanı Sistemleri ve İşletim Sistemleri bu tür derslere örnek olarak gösterilebilir. Bölümümüzde ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik Bulut Bilişim ve Kriptografiden, Hesaplamalı Geometri ve Paralel Bilgisayar Mimarilerine kadar değişen geniş bir yelpazade teknik seçmeli dersler sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Bilgisayar Oyunları, Web Mühendisliği ve Otomatik Öğrenme alanlarında açılan seçmeli ders grupları aracılığıyla, uzmanlaşma imkanı da sağlıyoruz.
 

Günümüzde bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. İş dünyasının hemen her sektöründe, eğlence dünyasında, telekomünikasyon dünyasında ve çeşitli diğer alanlarda bilgisayar sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bilgisayar sistemlerinin etkin üretilmesi, test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanlarından birisi, bilgisayar destekli çözümlerin geliştirildiği ve uyarlandığı yazılım, donanım ve danışmanlık şirketleridir. Bu şirketlerde bilgisayar mühendisleri, çeşitli üretim süreçleri ve yöntemleri ile organize bir takım içerisinde yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, desteklenmesi, pazarlanması ve bu süreçlerin yönetilmesi üzerine çalışabilirler.
 
Bilgisayar mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin kullanıldığı çeşitli kuruluşlarda da çalışabilirler. Eğitim, endüstri, ticaret, finans, hizmet, danışmanlık, kamu gibi çeşitli alanlardaki kurum ve kuruluşlarda bilgisayar mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, etkin kullanılması, ihtiyaçlara uyarlanması ve yönetilmesi üzerine, farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde çalışabilirler.

Popüler kültür ve eğlence dünyasında bilgisayar destekli sistemlerin aktif olarak kullanılıyor olması, bilgisayar mühendisleri için renkli kariyer olanakları yaratmaktadır. Bilgisayar oyunları, web tabanlı uygulamalar ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde bilgisayar mühendisleri aktif olarak rol almaktadır. Bu tür ürünlerin geliştirildiği ünlü sosyal medya ve oyun geliştirme şirketlerinde çalışabilmenin yanı sıra, bilgisayar mühendisleri düşük bir maliyet ile bu konularda kendi girişimlerini de başlatabilmektedirler.

Bilgisayar mühendisleri genellikle bir takımın parçası olarak, takım arkadaşları ve yöneticileri ile uyum içerisinde, çözüm odaklı bir şekilde çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin çalışma ortamları konforlu ve sakin, ücretleri ise diğer birçok mesleğe kıyasla yüksektir. Bilgisayar mühendislerinin klasik çalışma ortamları ofisler olmakla beraber, birçok bilişim firmasında bilgisayar mühendislerinin konforlarını arttıracak tedbirler alınmaktadır. Buna örnek olarak sıklıkla haberlere konu olan çeşitli uluslararası bilişim şirketlerinin oyunlar ve ilginç dekorlar ile süslenmiş eğlenceli ofis ortamları verilebilir.
 
Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanlarının geniş olması, çalışma ortamlarında çeşitliliğe yol açmıştır. Yazılım ve donanım geliştirme üzerine çalışan bilgisayar mühendisleri genellikle sabit ofis ortamlarında çalışır. İş analizi görevi yapan bilgisayar mühendisleri müşteri kuruluşlara ziyaretlerde bulunarak, ofis ortamına ek olarak çeşitli saha ortamlarında da çalışır. Pazarlama alanında çalışan bilgisayar mühendisleri sıklıkla iş seyahatleri ve ziyaretleri yaparlar. Eğitim alanında çalışan bilgisayar mühendisleri sınıf ortamlarında ders verebilirler. Bunlara ek olarak, çalıştıkları alan doğrultusunda bilgisayar mühendisleri çeşitli başka ortamlarda da çalışabilirler.
 
Çalışma ortamından bağımsız olarak, bilgisayar mühendisleri birçok mesleğe kıyasla yüksek rağbet görmektedirler ve yüksek ücretler alırlar. Buna bağlı olarak iş değiştirme oranları bilgisayar mühendislerinde yüksek seviyelerdedir ve işsiz kalma süreleri oldukça azdır. Düşük maliyetler ile kendi girişimlerini kurabilme şansları da bilgisayar mühendislerinin yüksek kazanç elde edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Üniversite hayatınız boyunca alacağınız dersler kendinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Bu derslerin bir kısmı Bilgisayar mühendisliği alanındadır ve mesleğinizin inceliklerini öğrenerek iyi bir bilgisayar mühendisi olmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda, diğer alanlardan alacağınız dersler sayesinde mesleğiniz dışındaki konularda da ufkunuzu genişletebileceksiniz. Diğer alanlar ile ilgili seçmeli dersler alabileceğiniz gibi, bu alanlarda yan dal veya çift anadal da yapabilirsiniz.
 
Geleneksel Bilgisayar mühendisliği eğitimine ek olarak, dilerseniz Türkiye’de başka bir benzeri olmayan Bilgisayar Oyunları Opsiyon Programı veya Web Mühendisliği Opsiyon Programı’na da girebilirsiniz. Bu programlar bünyesinde lisans eğitiminizin üçüncü ve dördüncü senelerindeki bu konulara özel dersler ve projeler sayesinde konusunda özelleşmiş bir bilgisayar mühendisi olabilir, mezun olduğunuzda kariyerinize bir adım ileriden başlayabilirsiniz.
 
Eğitiminiz boyunca derslere ek olarak, katılacağınız laboratuvar çalışmalarında derslerde öğrendiğiniz bilgileri uygulamalı bir şekilde pekiştirecek, ders ve bitirme projelerinde ise öğrenmiş olduğunuz teorik ve pratik bilgi ve yetenekleri somut bir çıktı haline getirebileceksiniz. Bu çalışmalar sırasında eğitim asistanları ve öğretim üyeleri ile birebir pratik yapma olanağı bularak eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz. Bu çalışmalarda üreteceğiniz projeler, mezun olduğunuzda potansiyel işverenlere sunabileceğiniz bir portfolyonun önemli öğeleri olacaktır.
 
Alanında yetkin, uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve hatırı sayılır endüstri deneyimi olan değerli bilim adamlarından oluşan akademik kadromuz ile etkileşimleriniz, öğretim hayatınız boyunca kendinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Öğretim üyelerimiz ile ders içi ve dışı iletişimlerinizde onların deneyim ve bilgilerinden faydalanabilir, eğitim hayatınızda olduğu kadar kişisel gelişiminizde de faydalı olacak tavsiyeler alabilirsiniz. Akademik kadromuzun yurt içi ve yurt dışı çeşitli şirketlerdeki ve üniversitelerdeki bağlantıları sayesinde meslek hayatınızda çok faydalı olabilecek önemli kişi ve kurumlar ile iletişime geçebilir, ulaşılması zor kurumlarda kariyerinize devam etme şansı yakalayabilirsiniz.

Bilgisayar mühendisleri çok revaçta ve bu durum uzun bir süredir devam ediyor. Bilişim ile ilgili diğerleri hariç, aynı derecede iyi bir gelecek vaad eden başka bir mühendislik alanı düşünmek oldukça zor. Neredeyse her iş alanı, veritabanı uygulamaları tasarımı ve geliştirilmesinden, ağ iletişimi ve bilgisayarlı kontrole kadar değişen farklı şekillerde bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar mühendisliği mezunlarını bekleyen işler bilgisayarların odakta olduğu uygulamalar kadar çeşitli, yani sınırsız.

Türkiye için çok detaylı istatistiklere sahip olmamakla birlikte, bir bilgisayar mühendisinin ortalama kazancının yüksek olduğu bilinmektedir. Daha yüksek not ortalamalarına sahip yeni mezunlar göreceli olarak daha yüksek ücretler almaktadır. Fakat işverenler yalnızca not ortalamalarına bakmazlar. Çalışma isteği ve iletişim becerilerine genellikle çok önem verirler. Eğer başarılı bir bilgisayar mühendisi iseniz, işe başladıktan sonraki ilk on yılda, maaşınız kademeli olarak artar. Daha sonrasında, alanınızdaki gelişmelere ayak uydurduğunuz sürece, maaşınız daha çok uzmanlığınıza duyulan talep ve yönetimsel becerileriniz ile orantılı olarak artış gösterir.

Mezunlarımız iş bulmakta hep başarılı oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları arasında Google ve Facebook gibi nitelikli uluslararası şirketlerde çalışanlar olduğu gibi başta İstanbul olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kuruluşta çalışanlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde doktora yapanlara ek olarak, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde akademik kariyerlerine devam edenler de mevcuttur.

Hayır, bilgisayar programlama hakkında bilgiye sahip olmanız gerekli değildir, ancak daha önceden edindiğiniz bilginiz varsa, ilk yıl alacağınız programlama derslerinde faydalı olacaktır.

Bu iki mühendislik dalı arasındaki ortak yanlar çok fazla olmakla beraber, ana fark şu şekilde izah edilebilir: Bilgisayar mühendisliği daha çok donanımın kendisini kontrol eden yazılımların tasarımı ve geliştirilmesine vurgu yaparken, yazılım mühendisliği ise çoğunlukla uygulama yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, kurulması ve yaşatılması ile ilgilenir.

BOOP, öğrencilerin, ilgili seçmeli dersleri alarak bitirebileceği opsiyonel bir konsantrasyon programıdır. BOOP, bitirme projesinin alan ile ilişkili olmasını da gerektirir.

WMOP, öğrencilerin, ilgili seçmeli dersleri alarak bitirebileceği opsiyonel bir konsantrasyon programıdır. WMOP, bitirme projesinin alan ile ilişkili olmasını da gerektirir.

OÖOP, öğrencilerin, ilgili seçmeli dersleri alarak bitirebileceği opsiyonel bir konsantrasyon programıdır. OÖOP, bitirme projesinin alan ile ilişkili olmasını da gerektirir.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.