MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları; bir bankanın, üniversitenin, hastanenin, özel firmanın ya da kamu kurulusunun bilgi işlem departmanında görev alabilecekleri gibi, üretici firmaların üretim, pazarlama, finansman/muhasebe, insan kaynakları ve/veya AR-GE bölümlerinde sistem çözümleyici, uygulama programcısı, veri tabanı yöneticisi, ağ tasarımcısı, güvenlik yöneticisi, sistem değerlendiricisi, sistem programcısı, sistem tasarımcısı, standart ve yöntemler denetleyicisi, son kullanıcı desteği uzmanı, uygulama programcısı olarak da çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının yeniliklere açık ve değişen teknolojiye çabuk uyum sağlayabilmeleri nedeniyle teknolojik ürün satış-destek mühendisi, iletişim mühendisi, bilişim teknolojileri uzmanı olarak istihdamları mümkün olmaktadır.