Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SE 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Geliştirmede İlerlemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Java programlama dilinde ileri konular sunmaktadır. Ders, Java programlama'nın temellerini daha önceden öğrenmiş olan öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Ders sınıf / nesne, yöntem, kapsülleme, girdi / çıktı, istisnalar ve kalıtım kavramları ve çokbiçimlilik konularının kısa bir tekrarı ile başlamaktadır. Java'daki grafik kullanıcı arabirimleri (GUI), yerleştirme yöneticilerinin kullanımı ve olay dinleyicisi nesnelerinin tasarımı anlatılmaktadır. Seri hale getirme, XML ve JSON veri işleme, çoklu iş parçacığı, soket ve veritabanı bağlantısı gibi gelişmiş konular ele alınmaktadır. Öğrenciler Junit kullanarak test etmeyi ve hata ayıklama işlemi yapacaklardır. Öğrencilerden, bir GUI'den oluşan ve en az iki ileri programlama konusunu kullanan oldukça karmaşık bir Java programının tasarımını ve gerekleştirmesini içeren bir projeyi tamamlamaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Java koleksiyonlar çerçevesini kullanabilecek,
  • GUI tabanlı programlar geliştirebilecek,
  • Çok iş parçacıklı soket programları geliştirebilecek,
  • Bir veritabanına bağlanabilecek ve veri işleyebilecek,
  • Programları Junit ve debugger kullanarak test edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere Java programlama dilinde ileri düzey konuları anlatmakatadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sınıflar, Nesne Tabanlı Tasarım ve Kalıtım, Horstmann, Bölüm 2, 7, ve 9
2 Soyut sınıflar, arayüzler, çokbiçimlilik ve dinamik bağlama Horstmann, Bölüm 8
3 Olay giderme ve istisnai durum işleme Horstmann, Bölüm 10
4 Swing ile GUI programlama Horstmann, Bölüm 17
5 Java Koleksiyon Çerçevesi I Horstmann & Cornell, Bölüm 13
6 Java Koleksiyon Çerçevesi II, Generics Horstmann & Cornell, Bölüm 12 and 13
7 Akışlar, serileştirme ve dosya giriş/çıkış Hortsmann, Bölüm 18
8 MIDTERM EXAM
9 Junit kullanarak test ve hata ayıklama Hoca Notları
10 Veri Tabanı Bağlantısı-JDBC Hoca Notları
11 Soketler ve çoklu iş parçacıkları Hoca Notları
12 XML and JSON veri işlemesi Hortsmann, Bölüm 22
13 Tasarım şablonlarına giriş – “Iterator”, “Observer”, “Composite” şablonları Hoca Notları
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

1) Big Java, Horstmann, 4th edition, 2010, Wiley, ISBN13: 978-0470553091

2) Core Java, Volume I Fundamentals, 8/e, Horstmann & Cornell, 2008, Prentice Hall, ISBN10: 0132354764,  ISBN13: 978-0132354769

Önerilen Okumalar/Materyaller

Java Docs https://docs.oracle.com/javase/10/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
37
37
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.