Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SE 344 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Testi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 344
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin birinci amacı, öğrencileri yazılım testinin temelleri ve prensipleri hakkında bilgilendirmektir. İkinci amaç ise, öğrencilerin yüksek kaliteli bir yazılım ürünü geliştirmelerini sağlamak üzere, temel test yöntemleri ve teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Dersin üçüncü amacı, öğrencilerin uluslararası yazılım testi belgelendirme sürecinde, yazılım testi konusunda gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım test terminolojisini kullanabilecektir
  • Test kavramları ve test tiplerini açıklayabilecektir
  • Yazılım gelişimi sürecinde test hedeflerini belirtebilecektir
  • Test tekniklerini açıklayabileceklerdir
  • Yazılım test yönetimi kavramını belirtebileceklerdir
Ders Tanımı Yazılım geliştirme konusunda genel kabul gören konulardan biri de mükemmel bir yazılım geliştirilmenin mümkün olmadığıdır. Bundan dolayı, yazılımın kullanıma geçmeden önce, mevcut hatalarından arındırarak, yanlış çalışma etkilerini azalmak gerekmektedir. Test, yazılımın iyi bir performans sağlaması için de gereklidir. Bu derste, yazılım mühendisliğindeki test süreçleri, test dokümantasyonu ve test tekniklerine ilişkin kavram ve tanımlar öğretilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım testinin temelleri Based on Chapter 1 of Black, van Veenendaal and Graham: Foundations of Software Testing, 3rd ed., Cengage Learning, 2012. ISO/IEC/IEEE 29119-1 Software testing - Part 1: Concepts and definitions
2 Yazılım mühendisliği Based on Chapter 1,2,3,4 of Sommerville, Ian:
3 Yazılım testi Based on Chapter 8 of Sommerville, Ian: Software Engineering, (10th ed.), Pearson, 2016.
4 Yazılım yaşam döngüsü boyunca test. Based on Chapter 2 of Black’s book. ISO/IEC/IEEE 29119-3 Software testing - Part 3: Test documentation. IEEE 829-2008 - IEEE Standard for Software and System Test Documentation.
5 Statik teknikler. Based on Chapter 3 of Black’s book.
6 Statik Teknikler (Lab 4: Test dokümantasyonu) Based on Chapter 4 of Black’s book.
7 Test tasarım teknikleri: Kara kutu test teknikleri. Based on Chapter 4 of Black’s book.
8 Test tasarım teknikleri: Şeffaf kutu test teknikleri. Based on Chapter 4 of Black’s book.
9 Dersin gözden geçirilmesi
10 Test Yönetimi. Based on Chapter 5 of Black’s book.
11 Test Yönetimi. Based on Chapter 5 of Black’s book.
12 Mutation testi, mutant maliyetlerinin hesaplanması Based on A Survey on Mutation Testing Techniques, Applications and Tools
13 Örnek olay 1 National Transportation Communications for ITS Protocol Object Definitions for Dynamic Message Signs (DMS)
14 Örnek olay 2 Online shop örneği, Marathon örneği
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Addison Wesley, 2016.

Black R., van Veenendaal E. and Graham D. Foundations of Software Testing. 3rd ed. Cengage Learning, 2012.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bath G., McKay J. The Software Test Engineer’s Handbook: A Study Guide for the ISTQB Test Analyst and Technical Analyst Advanced Level Certificates. Rocky Nook, 2008.

Bourque, P. and R.E. Fairley (eds.). 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society.

IEEE 829-2008 - IEEE Standard for Software and System Test Documentation.

ISO/IEC/IEEE 29119-1Software testing - Part 1: Concepts and definitions.

ISO/IEC/IEEE 29119-2 Software testing - Part 2: Test processes.

ISO/IEC/IEEE 29119-3 Software testing - Part 3: Test documentation.

ISO/IEC/IEEE P29119-4 DIS May2013 Draft IEEE Standard Software testing -Part 4: Test techniques.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
60
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
10
40
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.