Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SE 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri C++: Şablonlar ve Soysal Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 310
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı C++ esnek tasarımı, ölçeklenebilirliği ve verimliliği sayesinde endüstride en çok kullanılan programlama dillerinden biri durumundadır. Bu dersin temel amacı öğrencilerin C++ bilgilerini ve programlama yeteneklerini geliştirmek ve onları C++ dilinde yer alan en güncel yeniliklerle tanıştırmaktır. Bu yeniliklerden bazıları başta Standard Template Library (STL) kütüphanesi olmak üzere soysal programlama teknikleri ve seçilmiş Boost C++ kütüphaneleridir. Bu dersin konuları arasında şablonlarla programlama, ileri şablon programlama teknikleri, soysal programlama, özelleştirilmiş şablonlar kullanma, tip özellikleri (traits), C++ ile GUI programlama, Standard Template Library, STL container, STL iterator, STL algoritmaları, ve seçilmiş Boost C++ kütüphaneleri yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler şablonların içinde sınıf şablonlarının, tip özellik sınıflarının ve kural şablonlarının da dahil olduğu ileri seviyelerde yapılar kullanarak program geliştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler soysal programlamanın kavramlarını bileceklerdir.
  • Öğrenciler yazılım kütüphaneleri geliştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler grafik arayüz programlama ortamlarını kullanmayı bileceklerdir
  • Öğrenciler Standard Template Library kütüphanelerini kullanmayı bileceklerdir
  • Öğrenciler Boost C kütüphanelerini kullanmayı bileceklerdir
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere şablonlar ve soysal programlamanın prensipleri hakkında temel bilgiler verilmekte ve sık kullanılan soysal kütüphaneler tanıtılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve motivasyon. C++ nesneye yönelik programlamanın kısa olarak hatırlatılması
2 Temel şablon bilgileri. Fonksiyon ve sınıf şablonları David Vandevoorde and Nicolai M. Josuttis. C++ Templates: The Complete Guide. Addison Wesley, 2003. (Course book) Bölüm 2- 3
3 Tip dışı template parametreleri, ince detaylar Ders kitabı Bölüm 4-5
4 Sablonların günlük programlamada kullanımı Ders kitabı Bölüm 6
5 Sablonların çokbiçimli kullanım yetenekleri Ders kitabı Bölüm 14
6 Tip özellikleri ve kural sınıfları Ders kitabı Bölüm 15
7 Şablonlar ve kalıt Ders kitabı Bölüm 16
8 Qt 4.6 ile grafik arayüz programlama C++ GUI Programming with Qt 4 (2nd Edition) (Prentice Hall Open Source Software Development Series) Prentice Hall, 2008
9 Standard Template Library tanıtımı Josuttis, Nicolai M. The C++ standard library: a tutorial and reference. Addison Wesley, 1999 (STL Book) Chapter 2
10 Map, Multimap, Set ve Multiset. STL Book Bölüm 6
11 STL iteratörleri STL Book Bölüm 7
12 STL algoritmaları STL Book Bölüm 8
13 Boost Smart Pointers Boost C++ kütüphaneleri web sitesi
14 Diğer Boost C++ kütüphaneleri Boost C++ kütüphaneleri web sitesi
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Ed., Prentice Hall, 2010, ISBN10: 0132124114.

David Vandevoorde and Nicolai M. Josuttis. C++ Templates: The Complete Guide. Addison Wesley, 2003.

Önerilen Okumalar/Materyaller C++ GUI Programming with Qt 4 (2nd Edition) (Prentice Hall Open Source Software Development Series) Prentice Hall, 2008 Josuttis, Nicolai M. The C++ standard library: a tutorial and reference. Addison Wesley, 1999Boost C++ libraries website

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.