Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

SE 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 204
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere daha etkin kullanıcı arayüzleri geliştirmelerine ve kullanılabilirliği yüksek uygulamalar tasarlamalarına yardımcı olmak amacıyla kullanıcı odaklı tasarım yöntemleri ve araçları hakkında bilgi ve deneyim vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terim ve kavramları listeleyebilecek
  • İnsanın yeteneklerini ve sınırlarını tanımlayabilecek
  • Kullanıcı arayüzü tasaryabilecek
  • Erişilebilirlik, küreselleşme, kişiselleştirme gibi yeni kullanıcı arayüzü tekniklerini gözden geçirebilecektir
Ders Tanımı Kullanıcı arayüzü temel prensiplerini öğretmek. Kullanılırlık model ve prensiplerini öğrenciye tanıtmak. Kullanıcı ve görev analizini öğrenciye yaptırmak. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme işlemlerini öğrenciye proje yaptırarak öğretmek. Renk ve tipografi gibi arayüz özelliklerinin etkilerini tartışmak. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri öğretmek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 1: What is Interaction Design)
2 İnsan Odaklı Tasarım Süreci Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 2: The Process of Interaction Design) The Design of Everyday Things. Norman (Chp 6: Design Thinking)
3 Etkileşimi Kavramsallaştırmak: Arayüz Metaforları ve Kullanılabilirlik Yöntemleri Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 3: Conceptualizing Interaction) Usability Heuristics - https://www.nngroup.com/articles/ten -usability-heuristics/
4 Tasarım Modelleri ve Araçları Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 13: Interaction Design in Practice)
5 Tasarım Süreci: Veri Toplama Yöntemleri Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 8: Data Gathering, Chp 9: Data Analysis, Interpretation and Presentation)
6 Tasarım Süreci: Persona Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 11: Discovering Requirements) About Face. Cooper, Reimann, Cronin, Noessel (Chp 3: Modeling Users - Personas and Goals)
7 Tasarım Süreci: Prototipleme Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 12: Design, Prototyping and Construction)
8 Tasarım Süreci: Değerlendirme Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 14: Introducing Evaluation)
9 Ara Sınav
10 Arayüzler ve Tasarım Yönergeleri Interaction Design. Sharp, Preece and Rogers (Chp 7: Interfaces) Material Design - https://m3.material.io Human Interface Guidelines - https://developer.apple.com/design/hu man-interface-guidelines/guidelines/o verview/
11 Güncel Etkileşim Tasarımı Araçları ve Pratikler About Face. Cooper, Reimann, Cronin, Noessel (Chp 13: Metaphors, Idioms and Affordances)
12 Görsel Tasarım Prensipleri About Face. Cooper, Reimann, Cronin, Noessel (Chp 17: Integrating Visual Design)
13 Masaüstü Uygulamaların Anatomisi About Face. Cooper, Reimann, Cronin, Noessel. (Chp 18: Designing for the Desktop)
14 Mobil Uygulamaların Anatomisi About Face. Cooper, Reimann, Cronin, Noessel. (Chp 19: Designing for Mobile and Other Devices)
15 Projelerin gözden geçirilmesi
16 Projelerin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers, 2019, Interaction Design: Beyond Human-Computer
Interaction (5th Edition), Wiley

Önerilen Okumalar/Materyaller

Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4th Edition), Wiley


Don Norman (2013). The Design of Everyday Things, Basic Books


Nathan Shedroff, Christopher Noessel (2012). Make It So: Interaction Design Lessons from Science Fiction, Rosenfeld Media

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
4
10
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
12
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
4
2
8
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.