Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

MCE 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Otomasyon ve Endüstri 4.0
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCE 420
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı Mekatronik Mühendisliği öğrencilerine, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri konularında temel bilgileri kazandırmak, temel analiz, tasarım ve uygulama becerilerini, uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiş bir programla kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretimde kullanılan otomasyon tiplerini ayırt edebilecek ve doğru sistemi kurabilecektir.
  • Seçilen sistem için gerekli olan otomasyon bileşenlerini toplayarak sistemin donanım altyapısını bir araya getirebilecektir.
  • Üretimin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kontrol programları geliştirebilecektir.
  • Temel kontrol yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • Otomasyon teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilecektir.
  • Uygulama örneklerini simule edebilecektir.
Ders Tanımı Üretim Sistemlerinin Otomasyonuna giriş, otomasyon sisteminin bileşenleri, otomasyonda kullanılan donanım ve yazılım araçlarını etkin kullanabilme, bir üretim sistemine uygun otomasyon sisteminin seçilebilmesi ve kurulabilmesi, dijital ve analog kontrol yapılarının uygulanması, temel mekanik, elektrik ve bilgisayar programlama becerilerinin entegrasyonu, proje örnekleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Sistemlerinin Otomasyonuna / Endüstriyel Otomasyona Giriş Bölüm 1, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
2 Programlanabilir Mantık Kontrolcülere Giriş Bölüm 2, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 200
3 PLC Donanımları ve Yazılımları, Donanım Konfigürasyonu Oluşturma, Proje Başlatma Bölüm 3, 8, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
4 Elektroteknik; Röleler ve Kontaktörler Bölüm 3, 31, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
5 Lojik Algılayıcılar; Yaklaşım ve Analog Sensörler Bölüm 4, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
6 Boolean Lojik Tasarımı, K-Harita Yöntem Bölüm 6,7, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
7 Lojik Eyleyiciler; Solenoidler, Valfler, Pnömatik ve Hidrolik İş Elemanları, 1. VİZE Bölüm 5, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
8 Ladder Lojik (LD), Fonksiyon Bloğu Programlama (FBD) Bölüm 15, 21, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
9 Yapısal Programlama (ST) Bölüm 19, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
10 Denetlemeli Kontrol, SCADA, HM Bölüm 30, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
11 Analog Sinyal İşleme Bölüm 22, 23, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
12 PWM Tekniği, Elektrik Motorları Bölüm 22, 24, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
13 Kapalı Çevrim Kontrol, PID 2. VİZE Bölüm 25, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
14 Kapalı Çevrim Kontrol, PID Bölüm 25, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
15 Endüstriyel Haberleşme, BUS Sistemleri, MCC, Motor Kontrol Panoları Bölüm 31, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007
16 Otomasyonda Son Yenilikler, Esnek Üretim Sistemleri (FMS), Akıllı Bilgisayar Entegre Üretim Sistemleri (iCIM) ve Endüstri 4.0 Bölüm 26, Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007

 

Ders Kitabı

Automating Manufacturing Systems with PLCs, Version 5.0, Hugh Jack, 2007

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Fundamentals of Automation Technology, Technical Book, Festo, 563060
  2. Digital Design, 4th Edition, M. Morris Mano, Prentice Hall
  3. Mechatronics, An Integrated Approach, Clarence W. de Silva, CRC Press
  4. Vendor Documents and Application Notes

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
12
12
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
12
24
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.