Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

IE 374 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Üretim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 374
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste Sanayide Bilgisayar Uygulamalarında ÜRETİM’e yönelik olan özel bölümler incelenecek, Üretim Sistemlerine giriş, Üretim Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Ürün tasarımı, Ürün Ağaçları, Üretim Planlama gibi konular işlenecektir. Sanayiden bir uygulama üzerinde çalışmalar yapılarak, örnek bir üretimde satınalma dansevkiyata kadar oluşan gerçek bir üretim uygulaması, laboratuvarımızdaki bilgisayarlarda kurulu ERP yazılımına tüm verilerin girişi yapılarak ve sonuçları alınarak analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim Planlama Sistemlerinin başlıca özelliklerini anlatabilecektir
  • Bir imalat sisteminin satınalmadan sevkiyata kadar tüm aşamalarını gerçek örneklerle açıklayabilecektir
  • İmalat sistemlerinin işleyişleri ve bunlara karşılık gelen bilgisayar uygulama bileşenlerini yerinde fabrika gezileriyle inceleyerek analiz edebilecektir
  • Bilgisayarla Bütünleşik İmalat sistemlerinde kullanılan çeşitli ERP yazılımlarındaki ilgili modüllerin başlıca özelliklerini kullanmayı anlıyacaktır
  • Üretim Sistemlerini sınıflandırabilecek, ürün ağacı oluşturabilecek
Ders Tanımı ERP laboratuvar uygulamaları, üretim modüllerin anlatılmasını kapsayacaktır. Dönem boyunca öğrenciler 2 adet ara gelişme raporu ve 2 adet sunum hazırlayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim Sistemleri ve Üretim yönetimi
2 Üretim Sistemleri sınıflandırılması, Çağdaş üretim sistemleri örnekleri Grupların en fazla 5 kişilik olarak oluşturulması
3 Tam Zamanında Üretim, siparişe dayalı üretim
4 Üretim Planlama ve Kontrol Gruplara Üretim hikayelerinin atanması
5 Sipariş yönetimi, Satınalma Yönetimi, Alımda Kalite Kontrol Grupların proje önerileri
6 Ürün Ağacı oluşturma ve reçeteler, Rota Yönetimi, Tedarikçi Malzeme gibi verilerin sisteme girişleri,
7 Üretim Kapasite Planlaması ve İş Makine yerleşimi 1. Gelişme Raporu
8 İş ve Maliyet Merkezi tanımlama
9 Malzeme İhtiyaç Planlaması çalıştırma Grupların Proje sunumları
10 MRP sonuçlarını okuma ve değerlendirme, iş emirlerinin oluşturulması
11 Satınalma, Envanter, sevkiyat, çıkışta Kalite Kontrol
12 Teknik Fabrika Ziyaretleri 2. Gelişme Raporu
13 Teknik Fabrika Ziyaretleri
14 Teknik Fabrika Ziyaretleri
15 Grupların Final Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Groover, Mikell P. (2007). Automation, Production Systems, and C.I.M. PrenticeHall: Englewood Cliffs, N.J.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
18
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.