Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

IE 371 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Sistemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 371
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mekanik, elektrik, akışkan ve termal sistemlerle ilgili uygulamalara dayanan proseslerin dinamik modelleme ile analizini yapabilmek için kavramsal bir çerçeve oluşturmak, bunun için başlangıç değer problemleri ve ilişkin matematiksel analizler gerçekleştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dinamik sistemlerin önem ve kapsamını anlayabilecektir
  • Dinamik sistemlerin analizinde kullanılan matematiksel modellemeyi yorumlayabilecektir
  • Mekanik, elektrik, imalat ve bilgisayar sistemleri gibi çeşitli alanlarda görülen dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi uygulamalarını analiz edebilecektir
  • Proses kontrol temellerini anlayabilecektir
Ders Tanımı ”Mühendislik Sistem Analizi” genel başlığı iki ana özelliği kapsamaktadır.Birincisi proses kavramıdır. Bir mühendis öncelikle , bir sistemin tasarımıyla ilgilenmektedir. Sistem, üretim prosesidir.Temel amaç,prosesi modellemek,tasarlamak,işletmek ve kontrol etmektir.İkinci özellik ise birinci özelliğin sonucudur. Proses zamana bağlı olarak değişir, bu yüzden dinamik prosestir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matematiksel modelleme ve dinamik sistemler.Modellemenin temelleri.Dinamik sistemin tanımlanması.Eşitliklerin kaynağı ve modelin yapılandırılması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
2 Basit diferansiyel eşitlikler olarak başlangıç değeri problemlerinin gözden geçirimi. Birinci ve İkinci sıra doğrusal dinamik sistemler. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 1
3 Taylor Serisi açılımı ile doğrusal hale getirme. Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 2
4 Laplace Dönüşümleriyle başlangıç değeri problemlerinin çözümü System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 3
5 Mekanik Sistemler: iş I enerji ve güç sistemlerinin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
6 Pnömatik sistemler. Mekanik sistemlerin uygulaması. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 4
7 Akışkan ve termal sistemler:Likid seviyesinin, hidrolik ve termal sistemlerin modellenmesi ve analizi. System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 5
8 Akışkan ve termal sistemlerin uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 6
9 Ara sınav
10 Dinamik sistamlerin modellemesine Transfer fonksiyonu yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 7
11 Dinamik analize Statespace yaklaşımı System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 8
12 İlk ve ikinci sıra süreçlerinin Time domain analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 9
13 Elektrik sistemleri: elektromekanik sistemlerin modellenmesi ve analizi System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 10
14 Frequency domain analizi ve uygulamaları System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
15 Proses kontrolünün temelleri System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004 bölüm 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı “System Dynamics,” Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2004. ISBN 013124714X
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
7
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
7
5
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.