Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

GEAR 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Fotoğrafçılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 212
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
İkinci Yabancı Dil
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı fotoğrafçılığa yönelik uygulama becerilerinin doğru kamera ve lens seçimi, kamera ayarları (diyafram, enstantane, ISO), ışık, kompozisyon ve imaj prosesi gibi süreçlerin öğrenilmesiyle edinilmesidir. Fotoğrafçılığın farklı dallarını hedef alan farklı görevlerle öğrenciler gerektiği gibi çekim yapma ve editleme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fotoğrafları oluşturmak üzere kullanılan sayısal ve analog araçların işleyişini anlayabilecektir.
  • Sanat ve tasarım aracı olarak fotoğrafın tarihini örneklerle tanıyabilecektir.
  • Fotoğrafta kompozisyonun temellerini fotoğraflar üreterek öğrenebilecektir.
  • Fotoğraf görüntüsünün oluşum süreçlerini anlayabilecektir.
  • Öğrenciler işlerini, görsel denemeler halinde kürasyonunu ve düzenlemesini yapabilecekler.
Ders Tanımı İki haftalık görevlerle öğrencilerden sokak, mimarlık, ürün ve moda fotoğrafçılığı gibi farklı fotoğraf ekollerinin farklı teknik gereklerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Fotoğrafçılığın Tarihi & Fotoğrafçılık ile İlgili Temel Bilgiler Davenport, A., 1991, The History of Photography, Focal Press: Boston, ISBN: 0-8263-2076-7 s.3-29. Turner, P., 1987, History of Photograph, Bison Books Corp: USA, ISBN: 0-671-08923-4, s. 11-35. Stuckey, S., National Geographic Complete Photography, 2011, National Geographic Society: USA, ISBN: 978-142620776, s. 9-196.
3 Fotoğrafçılık ile İlgili Temel Bilgiler II & Ödev Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames&Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, s. 45-68 ve 113-140.
4 Proje I (%10) Change your angle!
5 Proje I Devam & Adobe Camera Raw Atölyesi Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, s.73-266.
6 Proje II (%10) Portre fotoğraf çekimi & Fotoğraf stüdyosu ekipmanları ile ilgili temel bilgiler Lewinski, J. and Magnus, M., The Book of Portrait Photography, 1982, Alfred A. Knopf Inc.: New York, ISBN: 978-0394524689, s.6-72. Smith, B., Secrets of Great Portrait Photography: Photographs of the Famous and Infamous, 2013, New Riders: USA, ISBN: 978-0-321-80414-3, s. 18-194
7 Proje II Devam Child, J., Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, s. 45-126.
8 Proje III (%10) İç mekan ve dış mekan moda fotoğraf çekimi Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames&Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, s.10-99.
9 Ders yok – Resmi Tatil Dersin telafisi 3 Haziran’da yapılacaktır.
10 Proje III Devam
11 Proje IV (%10) Still life fotoğraf çekimi Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, s.6-133.
12 Proje IV Devam & Proje V (%10) A day in your life
13 Fotoğraf çekim etkinliği
14 Proje V Devam
15 Dönemin gözden geçirilmesi Portfolyo Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yok

Önerilen Okumalar/Materyaller

Davenport, A., 1991, The History of Photography, Focal Press: Boston, ISBN: 0-8263-2076-7 p.3-29.

Turner, P., 1987, History of Photograph, Bison Books Corp: USA, ISBN: 0-671-08923-4, p. 11-35.

Stuckey, S., National Geographic Complete Photography, 2011, National Geographic Society: USA, ISBN: 978-142620776, p. 9-196.

Diprose, G. and Robins, J., 2012, Photography: the new basics: principles, techniques and practice, Thames&Hudson: United Kingdom, ISBN: 978-0-500-28978-5, p. 45-68 and p.113-140.

Sheppard, R., 2008, Adobe Camera Raw For Digital Photographers Only, 2nd ed., Wiley Publishing: Indiana, ISBN: 978-0-470-22457-1, p.73-266.

Lewinski, J. and Magnus, M., The Book of Portrait Photography, 1982, Alfred A. Knopf Inc. : New York, ISBN: 978-0394524689, p.6-72.

Smith, B., Secrets of Great Portrait Photography: Photographs of the Famous and Infamous, 2013, New Riders: USA, ISBN: 978-0-321-80414-3, p. 18-194

Child, J. , Studio Photography Essential Skills, 2008, 4th ed., Focal Press: Canada, ISBN: 978-0-240-52096-4, p. 45-126.

Siegel, E, 2008, The Fashion Photography Course: First Principles to Successful Shoot - the Essential Guide, Thames&Hudson: London, ISBN: 978-0-500-28769-9, p.10-99.

Perweiler, G., 1984, Secrets of Studio Still Life Photography, Amphoto: New York, ISBN: 0-8174-5898-0, p.6-133. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
30
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
28
28
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
5
10
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.