Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

FENG 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Sayısal Yöntemler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FENG 345
Bahar
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  MATH 154 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri bilgisayar programlama dili kullanarak basit algoritmalar ile kullanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karmaşık matematiksel modelleri açıklayabilecektir.
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlere çözüm üretebilecektir.
  • Veri setlerine eğri uydurma işlemini tanımlayabilecektir.
  • Nümerik analiz tekniklerinin mühendislik uygulamalarını tartışabilecektir.
  • Diferansiyel denklemleri numerik yöntemler kullanarak çözebilecektir.
  • Numerik analiz yöntemlerinin mühendislik uygulamalarındaki yerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere lineer denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon metodları, interpolasyon, nümerik türev, nümerik integrasyon, lineer olmayan denklemlerin numerik çözümü, sıradan diferansiyel denklemlerin numerik çözümü, başlangıç ve sınır değer problemleri, sonlu farklar metodu ve mühendislik problemlerinde uygulamaları açıklar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MATLAB’in Temelleri ve MATLAB ile Programlama Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 3
2 Sayısal analize giriş, hata analizi Bölüm-1; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 1,4
3 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü - Polinomlar: Yarılama metodu Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 5
4 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü - Polinomlar: Newton-Raphson yöntemi Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 6
5 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Gauss eliminasyon yöntemi Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 8,9
6 Lineer cebirsel denklemler ve eğri uydurma Bölüm-3; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 8,9,14
7 1. Arasınav
8 Eğri Uydurma: Lineer Regresyon, En küçük kareler yöntemi Bölüm-4; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 14,15
9 Sayısal integral Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 19,20
10 Sayısal integral, Mühendislik uygulamaları Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 19,20
11 Sayısal Türev Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 21
12 2. Arasınav
13 Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 22
14 Diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra, Chapter 22
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Steven, C. Chapra. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Fourth Edition, McGraw-Hill, 2018.

ISBN 978-0-07-339796-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Numerical Analysis by Timothy Sauer, 2006, Pearson;

Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB by Gilat and Subramaniam, Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
7
14
Portfolyo
0
Ödev
4
7
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.