Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

EEE 461 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gömülü Sistem Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 461
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere 8 ve 32 bitlik mikrodenetleyicilerin temel mimari özelliklerini ve çalışma prensiplerini anlatmak, ticari ve bilimsel tasarım süreçlerinde kullanılan devre simülatörlerini kullandırmak, algılayıcılar, eyleyiciler ve göstergeler içeren mikrodenetleyici temelli elektronik kontrol sistemler için donanım ve yazılım tasarımları yapmak ve çalıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 8 bitlik mikrodenetleyicilerin temel yapılarını ve çalışma prensiplerini betimler,
  • Mikrodenetleyicilerdeki G/Ç kapılarını, zamanlayıcıları, sayaçları, DGM üreteçlerini, kesicileri, özel amaçlı yazmaçları tasarlar,
  • Diğer mikrodenetleyicilerle ve ana bilgisayarla seri ve I2C haberleşmesi kurar,
  • C programlama dilini kullanarak mikrodenetleyici tasarlar,
  • Mikrodenetleyici temelli devreleri bir devre simülatörü kullanarak simule eder,
Ders Tanımı Bu ders 8 ve 32 bitlik mikrodenetleyicilerin temel yapılarının ve çalışma prensiplerinin, G/Ç kapıları ve diğer çevre birimlerini, özel amaçlı yazmaçların tanıtımı; diğer mikrodenetleyicilerle ve ana bilgisayarla seri haberleşme, mikrodenetleyici içeren bir cihazın tasarlanması; baskı devre kartının tasarlanması; gömülü kodun hazırlanarak yüklenmesi ve cihazın uygulamaya yönelik test edilmesi basamaklarının tamamını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gömülü sistem nedir, genel tanımlar, mikrodenetleyicilerin temel bileşenleri ve çalışma proensipleri, gömülü sistemlere örnekler PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch1.1) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch1)
2 Mikrodenetleyici tipleri, Merkezi işlem birimi, sistem saati, güvenlik zamanlayıcısı, hafıza ve çevre elemanları, assembler komutları PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch1.3 – 1.4) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch2)
3 Mikrodenetleyici biriminin (MDB) mimari özellikleri, özel amaçlı yazmaçlar, adresleme biçimleri PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch2) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch5)
4 MikroC IDE kullanımı ile, Pic Mikrodenetleyicilerin programlanması PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch2.3)
5 Proteus (ISIS) yazılımını kullanarak, Mikrodenetleyici tabanlı Devre Tasarımı - Şematik tasarıım, malzeme kütüphaneler, simülasyonlar, animasyonlar https://www.labcenter.com/simulation/
6 G/Ç kapıları, Zamanlayıcılar, Sayaçlar, Analog-Dijital Dönüştürücüler, Dijital-Analog Dönüştürücüler PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch3.4 – 3.6) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch6)
7 DGM, Yakala, Karşılaştır Özellikleri, H-Köprü Devreleri, DC Motor denetleyici, AC Evrici denetleyici PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch3.7) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch9)
8 Seri haberleşme birimleri, USART, SPI ve I2C PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle (Ch3.8) Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch10)
9 Proteus (ARES) - baskı devre tasarım yazılımı- üretim kütüphaneleri https://www.labcenter.com/pcb/
10 MDB’nin mikroC dili ile programlama, Proje dosyasını yönetme, Kütüphane fonksiyonlarını kullanma Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst (Ch14-15)
11 Algılayıcılar: sıcaklık, LDR, optik, ultrasonik Arduino Cookbook, Michail Margolis, O'Reilly (Ch6)
12 Eyleyiciler: Röleler, dc motorlar, servomotorlar Arduino Cookbook, Michail Margolis, O'Reilly (Ch8)
13 Arm Cortex tabanlı 32 bit mikrodenetleyicilerin özellikleri ve uygulama alanları https://www.udemy.com/course/embedded-system-programming-on-arm-cortex-m3m4/
14 32 bitlik mikrodenetleyicilerin Mbed ortamında programlanması https://os.mbed.com/
15 Tekrar Ders Notları
16 Tekrar Ders Notları

 

Ders Kitabı
  1. PIC Microcontrollers - Programming in C, Milan Verle, mikroElektronika, 2009, ISBN: 978-86-84417-17-8, http://www.mikroe.com/pic/books/
  2. Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications, Tim Wilmshurst, Newnes, Second Edition, 2009.
  3. Arduino Cookbook, Michail Margolis, O'Reilly Media, 2011, ISBN 978-0-596-80247-9., http://it-ebooks.info/book/538/
Önerilen Okumalar/Materyaller

Embedded Systems - Shape The World: Microcontroller Input/Output. Free Course – EDX.

http://www.edx.org/course/embedded-systems-shape-the-world-microcontroller-i

 

Jonathan Valvano, Ramesh Yerraballi.

Embedded Systems - Shape The World. http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/

https://microcontrollerslab.com/pic-microcontroller-projects-for-eee-students/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
23
23
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.