Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

EEE 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Mühendisleri için Elektrik Devrelerine ve Elektroniğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 215
Güz
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
  PHYS 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere elektrik devrelerinin temel ilkelerini ve devre analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektrik devrelerinin teoremlerini ve analiz tekniklerini açıklayabilecektir.
  • Kapasitif ve indüktif devreleri analiz edebilecektir.
  • Elektrik devrelerinde güç analizi yapabilecektir.
  • Transistörlerin ve diyotların çalışma prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Transistör ve diyot kullanarak mantık kapıları tasarlayabilecektir.
  • Entegre devre yükselteç devrelerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Temel elektrik devreleri ve elektroniğe giriş konularını kapsayan derste dirençli devrelerin DA analizi, işlemsel yükselteçler, mikro elektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı, basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler, MOS yükselteçler, kazanç, AA ve DA analizleri, sayısal devreler ve mantık kapıları, NMOS ve CMOS mantık kapıları, değişik mantık devreleri konuları işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Temel Terminoloji
2 Dirençli Devrelerin Analizi
3 Dirençli Devrelerin Analizi
4 Tek Girişli Devreler
5 Dirençli Devrelerde Güç
6 RLC Devrelerinin Analizi
7 RLC Devrelerinin Analizi
8 Ara Sınav
9 Yarı İletkenler
10 Diyotlar
11 BJT Devreleri Analizi
12 FET / MOSFET
13 Op-Amps
14 Kapılar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

J. W. Nilsson and S. A. Riedel, “Electric Circuits”, Pearson, Tenth Edition, 2015. ISBN-10:1292060549, ISBN-13: 9781292060545

 

D. Neamen, Microelectronics: Circuit Analysis and Design, McGraw Hill, 2007, 978-0073380643

Önerilen Okumalar/Materyaller

R. M. Mersereau and J. R. Jackson, “Circuit Analysis: A Systems Approach”, Prentice Hall, 2006, ISBN 0130932248.

 

C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGraw Hill, Second Edition, 2004, 978-0078028229.

 

J. A. Svoboda, “PSpice for Linear Circuits”, Wiley, 2007, ISBN: 9780471781462.

 

J. Millman and A. Grabel, “Microelectronics”, 2nd Ed., McGrawHill International Edition, Electronic Engineering Series, McGrawHill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 1987, 978-0070423305.

 

R. L. Boylestad, L. Nashelsky, "Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition", 11/E, Pearson , ISBN-10:1292025638 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.