Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 485 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lineer ve Tamsayı Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 485
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı doğrusal ve tamsayı programlama ile çözülebilecek optimizasyon problemlerinin formüle edilmesi için kullanılan teknikler ile birlikte çözümleri için kullanılan algoritmaların incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • uygun problemler için LP modelleri oluşturabilecektir.
  • simpleks ve dual simpleks yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • doğrusal programlama problemlerini çözmek için kullanılan çeşitli algoritmaların çalışma zamanı karmaşıklıklarını ifade edebilecektir.
  • çeşitli kombinatoryel problemler için tamsayı doğrusal programlama modelleri formüle edebilecektir.
  • ILP modellerini LP’ye gevşetmek için gerekli teknikleri kullanabilir.
Ders Tanımı Doğrusal Programlamanın standart formu, Uç noktalar ve temel çözümler, Temel Simpleks algoritması, Doğrusal programlama için iç nokta stratejileri, Dual formülasyon, Birincil ve dual arasındaki ilişki, Doğrusal programlama tabanlı dallan ve sınırlan algoritması, ve Yuvarlama

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal Programların Doğası Section 2.4
2 Klasik Doğrusal Programlama (DP) model çeşitlerinin formülasyonu Chapter 4
3 DP standard formu, Uç noktalar ve temel çözümler, Temel Simpleks algoritması Section 5.1, Section 5.2, Section 5.3
4 İki fazlı Simpleks, simpleksin dejenerasyonu, döngülenmesi ve sonluluğu Section 5.5, Sections 5.6, Section 5.7
5 Gözden geçirilmiş simpleks, Simpleks için alttan ve üstten sınırlama Section 5.8, Section 5.9
6 DP için iç nokta stratejileri, Çözümlerin ilgin ölçeklenmesi, İlgin ölçekleme araması Section 6.1, Section 6.2, Section 6.3
7 DP için logaritmik bariyer metodları, Birincil-Dual Arama Section 6.4, Section 6.5
8 Ara sınav
9 Aktivitelere karşı Kaynaklar, Nitel Duyarlılık Sections 7.1-7.2
10 Nicel Duyarlılık ve Dualite, Dual Formülasyon, Birincil ve Dual İlişkisi Section 7.3, Section 7.4, Section 7.5
11 Toptan sayma ile çözüm, Temel gevşetme, DP gevşetmelerini güçlendirme Section 12.1, Section 12.2, Section 12.3
12 DP tabanlı dallan ve sınırla Section 12.4
13 Yuvarlama, Üst sınırlar, Sayma dizileri ve dallan ve sınırla için erken terminasyon Section 12.5
14 Ayrık optimizasyon için buluşsalların geliştirilmesi, tabu, benzetimli tavlama, genetik algoritmalar ve yapıcı buluşsallar Section 12.6, Section 12.7, Section 12.8
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Optimization in Operations Research, Ronald L. Rardin, Prentice Hall, ISBN-10: 0023984155 • ISBN-13: 9780023984150, 1998.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
60
60
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.