Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 476 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Müzik ve Bilgisayarlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 476
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı muzik, ses kayıt tekniği ve media alanında kariyer yapmak isteyenler için ideal bir temel oluşturmaktır. Müzik ve bilgisayar bilimleri her geçen gün daha iç içe girmekte ve çok geniş alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarlar canlı müzük performansından başlayarak her çeşit kayıt stüdyolarına ve türlü audio ve video üretimi aşamalarında oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Akustik ve örneklemlenmiş veya sentez edilmiş müzik enstrümanları çok yaygın kullanıldığından dolayı bu derste bunların analizi, yapıları ve kullanımı da ele alınmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sesin temel yapılarını ve bir kayıt ortamında sinyal akışını sağlayan elementleri anlayıp tanımlayabilecektir,
  • Sesin yapısını oluşturan frekans, genlik ve tını gibi bileşenleri sınıflandırabilecektir,
  • Bilgisayarlar tarafından icra edilen temel ses sentezini açıklayabilecektir,
  • Ses düzenleme yazılımları ile zaman ve frekans ölçeklerinde ses dönüşümü yapabilecektir,
  • Müzik yapım sürecinde gerekli temel bilgisayar tabanlı gereçleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ses akustiği, ses yapısı ve kayıt aşamasındaki sistem öğeleri. Yoğunluk, zaman ve frekans gibi sesin özelliğini tanımlayan ölçütler. Ses analizi teknikleri ve sesin gösterimi. Kayıt teknikleri: müzik üretiminde kullanılan temel sistemler ve kullanılan gereçler. Ses sentezi ve bilgisayarla müzik üretimi. Sayısal (digital) sinyal işleme ve ses derleme yöntemleri. Ses düzenleme (editing) sistemleri: sesten mikrofona ve mikrofondan bilgisayara ve en son hoparlöre kadar evreler. Analog-digital ve digital-analog çeviriciler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel konseptler, sesin karakteristik özellikleri: frekans (perde), amplitüd (gürlük), spektrum (tını) The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; pp. 3-49
2 Akustiğin temel konseptleri: Ses analizleri: Perde, ritim ve spektrum analizi The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820
3 Sesin dijital temsili: dijital sesler ve örnekleme teorisi, depolama kaygıları ve sıkıştırma, analog-dijital dönüştürücüler (ADC) ve dijital-analog dönüştürücüler (DAC) The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 3, pp. 347-449
4 Bilgisayar araçlarına genel bakış The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 5
5 Bilgisayar araçları, sinyal yapılandırması ve oluşturulması için diller The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 5
6 Ses stüdyosu ve kayıt teknikleri, ses düzenleme ve analiz araçları The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 5
7 Bilgisayar araçları ve dillerini ses sinyal işleme üzerinde uygulayarak pratik yapma The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 5
8 Proje sunumları I
9 Frekans bölgesi: Fazörler, Fourier dönüşümü ve sinüs dalgası toplamı, DFT ve FFT algoritmaları The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; pp. 1073
10 Sinyal değiştiriciler: Filtreler ve faz ilişkileri, cevap ve rezonans. Zarflar, kapılar ve tetikler, voltaj kontrollü yükselteçler The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 2, pp. 83-317
11 Sesin dönüşümü, zaman bölgesinde efektler: delay, reverb, localization/spatialization. Frekans bölgesinde efektler: faz ses kodlayıcıları, katlama, zaman esnetmesi, perde kaydırma. The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 2, pp. 83-317
12 Ses sentez teknikleri: Örnekleme, eklemeli sentez, çıkarmalı sentez, dalga biçimlendirme, özel sentez algoritmaları The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 2, pp. 83-317
13 Modülasyon sentezi: Amplitüd modülasyonu ve frekans modülasyonu The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820; Part 2, pp.213-317
14 Proje sunumları II
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

The Computer Music Tutorial (Technology) by Curtis Roads, ISBN-10: 0262680823; ISBN-13: 978-0262680820

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.