Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 462 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Seyrek Temsillemeye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 462
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, seyrek temsilleme yöntemlerine giriş olarak bu yöntemlerin temel prensiplerine teorik ve nümerik olarak sağlam temeller atar, ve bu temel bilgilerden yararlanarak pratik uygulamalarda kullanabilmesini sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • seyrek temsilleme yöntemlerinin temel öğelerini açıklayabilecektir,
  • açgözlü takip algoritmalarını gerçekleyebilecektir,
  • eksik belirtilmiş doğrusal sistemleri çözümleyebilecektir,
  • dışbükey gevşeme tekniklerini ve yaklaşık hesaplama çözümlerini betimleyebilecektir,
  • seyrek temsilleme yöntemleri teorisini pratik problemlerde uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Seyrek temsilleme yöntemlerinin temel öğelerinin teorik ve nümerik olarak verilmesi ve bu temel bilgilerden yararlanarak gerçek hayat uygulamalarında kullanabilmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seyrek ve gereğinden fazla temsilleme yöntemlerine temel giriş
2 Eksik belirtilmiş lineer sistemler, düzenleştirme teknikleri, ve dışbükeylik M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 1)
3 Pratik takip algoritmaları M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 3)
4 Kesin çözümlerden yakınlaştırma çözümlerine geçiş M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 5)
5 Yinelemeli-çekme algoritmaları M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 6)
6 Sinyal işlemede seyreklik-arayan metotlar M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 9)
7 Sözlük öğrenme algoritmaları M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 12)
8 MAP ve MMSE öz kestirimleri M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 11)
9 Uygulamalar – Resim netleştirme, resim gürültüsü filtreleme M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 10, Ch.14)
10 Uygulamalar – Resim sıkıştırma, resim çözünürlüğü arttırma M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 13, Ch.15.4)
11 Uygulamalar – Resim içboyama, resim karikatür/doku ayrıştırma M. Elad, Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Springer 2010 (Ch. 15.2, Ch. 15.3)
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Sparse and Redundant Representations: From Theory to Applications in Signal and Image Processing, Michael Elad, Springer 2010. ISBN 978-1-4419-7010-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
24
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.