Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere dağıtık sistem algoritma ve teknolojilerini sunacaktır. Konunun hem teorik temelleri hem de bu temeller üzerine inşa edilmiş ve pratik kullanımda bulunan sistemler ele alınacaktır. Araştırma makaleleri ve diğer ders kitaplarına dayalı ileri düzey konular da irdelenecektir. Teorik çalışmalara ek olarak, bir eğitim dönemi boyunca en az bir proje tamamlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dağıtık sistemlerin yapı, çeşit ve kullanım alanlarını tanımlayabilecektir,
  • Dağıtık sistem ve paralel hesaplamada kullanılan altyapı, yazılım, donanım, dil ve işletim sistemlerini kullanılabilecektir,
  • Dağıtık süreç yapılarını (istemci, sunucu, iş parçacığı ve kod taşıma) sınıflandırabilecektir,
  • Süreç iletişimini, uzaktan yordam çağırmayı ve dağıtık süreç senkronizasyonu yaklaşımlarını ve algoritmalarını açıklayabilecektir,
  • Temel dağıtık uygulamaları (dağıtık web tabanlı sistemler, dağıtık nesene tabanlı sistemler ve dağıtık dosya sistemleri) tartışabilecektir.
Ders Tanımı Öğrencilerin temel dağıtık sistem yapıları, programlanması ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin verilmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dağıtık systemlerin tanımı ve çeşitleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch1
2 Mimariler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch2, pp. 3457
3 Süreçler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch3pp. 70110
4 İletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch4pp. 116130, 140163
5 İsimlendirme Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch5pp. 180222
6 Senkronizasyon Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch6pp. 232269
7 Tutarlılık ve Kopyalama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch7pp. 274315
8 Hata ve Ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch8pp. 322360
9 Ara sınav
10 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: Mimariler, süreçler, iletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 443464
11 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: İsimlendirme, senkronizasyon, tutarlılık, hata ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 466480
12 Dağıtık dosya sistemleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch11pp. 491,531
13 Dağıtık webtabanlı sistemler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch12, pp.546582
14 Güvenlik Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch9, pp. 378434
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Distributed Systems Principles and Paradigms, 2nd Edition, Andrew Tanenbaum© 2007 | Pearson Prentice Hall | ISBN: 013239227
Önerilen Okumalar/Materyaller

Distributed Computing Principles and Applications, M. L. Liu, ISBN10: 0201796449

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.