Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  EEE 242 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı bir bilgisayarın tüm işleyişi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Terimler ve bunların arkasındaki işlemciler, birincil bellek, ikincil bellek, giriş/çıkış, mikromimari, komut kümeleri, adresleme, akış denetimi, işletim sistemleri, birleştirici dili ve paralel mimariler gibi kavramlar ders içerisinde incelenecek ve bu kavramlar ödevler ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir kullanıcı programının bilgisayarın katmanlı yapısında ne şekilde çalıştırıldığını açıklayabilecektir,
  • Bilgisayar donanım bileşenleri ile yazılım bileşenleri arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir,
  • Bir bilgisayar işlevinin donanım veya yazılım çözüm alternatiflerini sunabilecektir,
  • Bir bilgisayar komutunun yazılım kodu halinden bir dizi donanım sinyali haline nasıl dönüştüğünü açıklayabilecektir,
  • Farklı donanım öğesi tercihlerinin bilgisayarın işleyiş hızı üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayar Donanım Bileşenleri, Mikroprogramlama, Komut Kümeleri, Birleştirici Dili Komutları, Paralel Mimariler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Stallings Bölüm 1
2 Performans Sorunları Stallings Bölüm 2
3 Bilgisayar Bileşenleri Stallings Bölüm 3
4 Bellek Organizasyonu Stallings Bölüm 4,5
5 Bellek Organizasyonu Stallings Bölüm 5,6
6 Giriş/Çıkış organizasyonu Stallings Bölüm 7
7 İşletim Sistemi Desteği Stallings Bölüm 8
8 Arasınav
9 Aritmetik/Mantık Üniteleri Stallings Bölüm 9,10
10 Aritmetik/Mantık Üniteleri Stallings Bölüm 10,11
11 Komut Kümesi Stallings Bölüm 12
12 Komut Kümesi Stallings Bölüm 13
13 Merkezi Kontrol Ünitesi Stallings Bölüm 14
14 Paralel Bilgisayar Mimarileri Stallings Bölüm 15,16
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 10th edition, William Stallings, Pearson Education, 2016, ISBN 978-0-13-410161-3.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, John L. Hennessy David A. Patterson David Goldberg, Morgan and Kaufmann, 978-1558605961.

Structured Computer Organization, A.S. Tanenbaum, 5th ed. 2006, Prentice Hall, ISBN 0131485210.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
2
8
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.