Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 344 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Otomatik Öğrenme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 344
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, modern otomatik öğrenme alanındaki algoritmalar ve teknikler hakkında ileri seviyede bir bilgi birikimi sağlamaktır. Bu algoritmalar ve tekniklerin hem temel ve gelişmiş teorik özellikleri hem de bu irdelenen teoriden kaynaklanan pratik uygulamaları tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İleri otomatik öğrenme algoritmaları ve tekniklerini geniş bir yelpazede tasvir edebilecek,
  • İleri otomatik öğrenme alanındaki algoritma ve teknikleri uygulayabilecek,
  • İleri otomatik öğrenme alanındaki farklı algoritma ve teknikleri karşılaştırabilecek,
  • Spesifik problemler için çeşitli ileri makine öğrenme algoritmalarını tasarlayabilecek,
  • İleri otomatik öğrenme tekniklerinin pratik uygulamalarını değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı İleri otomatik öğrenme konularının anlatıldığı bu ders eğitme verilerinin toplanması, verilerden istatistiksel yapı çıkarımının öğrenilmesi, aşırı-uyma, parametrik modeller ve parameter seçimi, doğrulama, regresyon, sınıflandırma, parametrik olmayan modeller, gruplaştırma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomatik öğrenmeye giriş. Olasılık tekrarı Bölüm 1-2. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
2 Ayrık veriler için üretici modeller. Gaussian modeller Bölüm 3-4. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
3 Bayesian ve frequentist istatistik Bölüm 5-6. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
4 Lineer ve logistik regresyon Bölüm 7-8. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
5 Genelleştirilmiş lineer modeller ve üstel aile Bölüm 9. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
6 Grafiksel modeller: Markov rastgele alanı ve Bayes ağları Bölüm 10 and 19. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
7 Karışım modelleri ve EM algoritması Bölüm 11. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
8 Gizli lineer ve seyrek lineer modelleri Bölüm 12-13. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
9 Markov and saklı Markov modelleri Bölüm 17. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
10 Ara-sınav
11 Grafiksel modeller için kesin çıkarım. Değişimsel çıkarım Bölüm 20-21-22. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
12 Monte Carlo and Markov zinciri Monte Carlo çıkarımı Bölüm 23-24. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
13 Çekirdek modelleri Bölüm 14. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
14 Gruplaştırma Bölüm 25. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K. Murphy. ISBN: 9780262018029
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Kevin Murphy, Machine Learning: A Probabilistic Perspective, MIT Press, 2012, ISBN: 9780262018029

Önerilen Okumalar/Materyaller

Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006, ISBN: 9780387310732

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
2
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.