Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kriptografi ve Ağ Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 340
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders başlangıç düzeyinde bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını ele almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ağ güvenliğinde tehditleri ve bunlara karşı korunma mekanizma ve yöntemlerini tanımlayabilecektir ,
  • kriptolojinin temel prensiplerini, şifreleme ve şifre çözme algoritmalarını açıklayabilecektir,
  • Python dilini kullanarak şifreleme algoritmalarını uygulayarak basit şifreleme sistemleri oluşturabilecektir,
  • güvenli kimlik doğrulama ve mesaj doğrulama ile birlikte elektronik imza tekniklerini sınıflandırabilecektir,
  • Python/scapy ve Wireshark gibi paket üretimi ve gözlemi gereçlerinde uygulama yapabilecektir.
Ders Tanımı Kriptografi ve ağ güvenliği ile ilgili literatür ve terminolojinin tanıtılması; öğrencilerin temel şifreleme algoritmaları, sistemleri, çalışma prensipleri ve ağ güvenliği teknikleri hakkında bilgi edinmeleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.1 pp. 1-14
2 Kriptoloji Kavramları Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch1.2 pp 19-31
3 Simetrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.1 pp. 53-68
4 Asimetrik Şifreleme Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.2 pp. 72-81
5 Kriptografik Parmakizi Fonksiyonlar Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.3-Ch2.4 pp. 83-88
6 Sayısal İmza Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch2.4-Ch2.5 pp. 89-97
7 İşletim Sistemi Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch3 pp. 111-157
8 Yazılım Tabanlı Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch4 pp. 167-208
9 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.1-Ch5.2 pp. 215-227
10 Ağ Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch5.3-Ch5.6 pp. 230-256
11 Ağ Servisleri ve Güvenlik Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch6 pp. 261-310
12 Tarayıcı Güvenliği Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch7 pp. 319-372
13 Uygulamada Güvenlik Modelleri Introduction to Computer Security - M. T. Goodrich and R. Tamassia – Ch9 pp. 435-474
14 Proje sunumları -
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Introduction to Computer Security, M. T. Goodrich and R. Tamassia, Pearson Prentice Hall, 2011, ISBN-13: 978-0-321-70201-2, ISBN-10: 0-321-70201-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
2
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
10
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.