Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 323 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletim Sistemi Kavramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 323
Güz
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
  SE 115 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi olmak isteyen öğrencilere temel işletim sistemleri bilgilerini vermektir. Ders süreç yönetimi, veri depolama sistemleri, giriş/çıkış denetimi konularında kapsamlı bir giriş sağlar. İş parçacığı programlama laboratuvar çalışmaları ile birlikte incelenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar kaynaklarının kullanımındaki verimi ölçebilmek.
  • Bilgisayar kaynaklarının kullanımındaki kolaylığı değerlendirebilmek.
  • Bilgisayarın tümden verimli kullanılması amacı ile bilgisayarın farklı bileşenleri arasında geliştirilen mekanizmaları değerlendirebilmek.
  • Sistem yazılımlarının geliştirilmesi konusundaki teknikleri açıklayabilmek.
  • Kullanıcı programları ile sistem programlarını ayırtedebilmek.
Ders Tanımı İşletim Sistemi Yapıları, Süreç Yönetimi, Bellek Yönetimi, Dosya Sistemleri, Diskler, Giriş/Çıkış Sistemleri konuları giriş düzeyinde incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Silberschatz, Bölüm 1
2 İşletim Sistemi Yapıları Silberschatz, Bölüm 2
3 Süreçler Silberschatz, Bölüm 3
4 İş Parçacıkları Silberschatz, Bölüm 4
5 Merkezi İşlem Birimi İzlenceleme Silberschatz, Bölüm 5
6 Süreç Senkronizasyonu Silberschatz, Bölüm 6
7 Ölükilitler Silberschatz, Bölüm 7
8 Arasınav
9 Ana Bellek Silberschatz, Bölüm 8
10 Sanal Bellek Silberschatz, Bölüm 9
11 Dosya Sistemi Arayüzü Silberschatz, Bölüm 10
12 Dosya Sistemi Uygulama Silberschatz, Bölüm 11
13 Büyük Veri Depolama yapısı Silberschatz, Bölüm 12
14 Giriş/Çıkış Sistemleri Silberschatz, Bölüm 13
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

A. Silberschatz, P.B. Galvin and Greg Gagne “Operating System Concepts”, 7th Ed., Wiley, 2008, 978-0471694663.

Önerilen Okumalar/Materyaller

A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd. Ed. PrenticeHall, 2007

W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles” 6th Ed., PrenticeHall, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
45
Portfolyo
0
Ödev
13
2
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.