Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
MATLAB ile Uygulama Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 320
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı MATLAB ile temel uygulama geliştirme yetenekleri kazandırmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler çeşitli multimedya içerikleri sunabilen, kullanıcı girdilerini çeşitli cihazlar aracılığıyla toplayabilen ve deneysel verileri analiz edebilen programlar geliştirebileceklerdir. Bu yetenekler ile öğrenciler çeşitli interaktif uygulamaları hayata geçirebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel bilgisayar programlama kavramlarını tasvir edebilecektir,
  • Bilgisayar programlarının çalışma zamanındaki davranışını çözümleyebilecektir,
  • Planlanmış bir interaktif deneyimi bilgisayar programlarının çalışma prensiplerine ve gereksinimlerine uygun bir şekilde tasarlayabilir,
  • İnteraktif deneyimleri uygulamaya geçiren bilgisayar programları gerçekleyebilecektir,
  • Çalışma zamanı kayıtlarını analiz edecek bilgisayar programları geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayar programlama temelleri, MATLAB programlama ortamının temelleri, verileri idare etmek ve görselleştirmek, programlama parçaları, veri yapıları, basit girdi ve çıktı, multimedya içeriği kullanma, zamanlama ve kayıt, geliştirme ve hata ayıklama teknikleri, fonksiyonlar ve modüler programlama, kayıtları okuma ve işleme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar programlama temelleri MATLAB Primer R2014b, The MathWorks, Inc., 2014, Chapter 1
2 Matlab programlama ortamının temelleri MATLAB Primer R2014b, The MathWorks, Inc., 2014, Chapter 2, Chapter 3
3 Verileri idare etmek ve görselleştirmek MATLAB Primer R2014b, The MathWorks, Inc., 2014, Chapter 2, Chapter 4
4 Programlama parçaları MATLAB Primer R2014b, The MathWorks, Inc., 2014, Chapter 2, Chapter 5
5 Programlama parçaları MATLAB Primer R2014b, The MathWorks, Inc., 2014, Chapter 2, Chapter 5
6 Veri yapıları MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015 Chapter 2-5
7 Basit girdi ve çıktı, multimedya içeriği kullanma MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015 Chapter 6; MATLAB Online Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
8 Ara Sınav
9 Zamanlama ve kayıt MATLAB Online Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
10 Geliştirme ve hata ayıklama teknikleri MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015 Chapter 20
11 Fonksiyonlar ve modüler programlama MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015 Chapter 18
12 Kayıtları okuma ve işleme MATLAB Online Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
13 Deney düzeneği geliştirme MATLAB Online Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
14 Deney kayıtlarının analizi MATLAB Online Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı MATLAB Primer, The MathWorks, Inc., 2015, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
Önerilen Okumalar/Materyaller

MATLAB Programming Fundamentals, The MathWorks, Inc., 2015, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/matlab_prog.pdf

MATLAB Online Documentation, https://www.mathworks.com/help/matlab/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
6
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
22
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
36
36
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.