Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Paradigmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 316
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere farklı programlama paradigmaları ve programlama dillerini tanıtmaktır. Öğrenciler, programlamayla ilgili değişik yaklaşımlarla karşı karşıya gelecek, böylece alanla ilgili bilgi dağarcıklarını genişletecek ve problem çözme konusunda deneyim kazanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İmperatif programlar yazabilecektir,
  • Nesne yönelimli programlama dillerinde tasarım sorunlarını açıklayabilecektir,
  • İş parçacıkları kullanarak ortak kaynaklar kullanan eş zamanlı programlar yaratabilecektir,
  • Betik dilleri kullanarak hesaplama problemleri çözebilecektir,
  • Fonksiyonel programlama dillerini açıklayabilecektir,
  • Mantıksal programlama dillerini tanımlayabilecektir,
  • Proje geliştirmek amacıyla bir takım elemanı olarak çalışabilecektir.
Ders Tanımı Farklı programlama paradigmalarını tanıtan ve bu programlama dillerinde pratik beceriler içeren bu derste Zorunlu Programlama, C Programlama Dili, Bellek Yönetimi, Eş zamanlı Programlama, İş Parçacıkları, Kaynak Paylaşımı, Betik Programlama, Python, Fonksiyonel Programlama Dilleri, Mantıksal Programlama Dilleri konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlama Paradigmalarına ve Dillerine Giriş Concepts of Programming Languages, 2. Bölüm
2 Zorunlu Programlama: C Programlama Diline Giriş C Programming Language, 1-4. Bölümler
3 Zorunlu Programlama: Pointerlar ve Bellek Yönetimi C Programming Language, 5. Bölüm
4 Zorunlu Programlama: Yapılar C Programming Language, 6. Bölüm
5 Zorunlu Programlama: Dosya Giriş-Çıkış C Programming Language, 7. Bölüm
6 Nesne Yönelimli Programlama: Nesnelerle Düşünme Concepts of Programming Languages, 12. Bölüm
7 Eş zamanlı Programlama: İş Parçacıkları Concepts of Programming Languages, 13. Bölüm
8 Eş zamanlı Programlama: Semaforlar ve Monitörler Concepts of Programming Languages, 13. Bölüm
9 Ara Sınav 1
10 Betik Programlama: Python Introducing Python, 1-3. Bölüm ve Ek C
11 Fonksiyonel Programlama Dilleri: LISP Concepts of Programming Languages, 15. Bölüm
12 Mantıksal Programlama Dilleri: Prolog Concepts of Programming Languages, 16. Bölüm
13 Ara Sınav 2
14 Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Concepts of Programming Languages, Eleventh Edition, Robert W. Sebesta. Pearson, 2016, 978-1-292-10055-5.

Önerilen Okumalar/Materyaller

The C Programming Language, 2nd Edition, Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. Prentice Hall, 1988, 0131103628

Introducing Python, Bill Lubanovic. O’Reilly, 2015, 978-1449359362.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
12
24
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.