Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Otomata Kuramı ve Biçimsel Diller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 315
Güz
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
  CE 215 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Otomata teorisi ve mevcut program dillerinden bir adım daha soyutlaştırılan formal dillere giriş yapmaktır. Derleyici tasarımı ve yazılım mühendisliği gibi bilgisayar bilimlerinin çeşitli branşlarına temel oluşturan hesaplamanın temel modelleri sunulacaktır. Dersin sonunda tüm öğrencilerin bütün bu kavramlara mühendislik açısından hakim olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Chomsky dil hiyerarşisini, karşılık gelen otomata ve gramer tipleriyle eşleştirebileceklerdir,
  • Verilen bir otomata ya da gramerin izini sürebilecektir,
  • Verilen bir otomata ya da grameri diğer bir denk forma çevirebilecektir,
  • Verilen bir dil için otomata ya da gramer tasarlayabilecektir,
  • Bağlam-duyarsız dillerin verimli işlenmesi için LR(k) ayrıştırıcılarını kullanabilecektir,
  • Polinom zaman, deterministik olmayan polinom zaman, NP-tamlık, karar verilebilirlik ve karar verilemezlik kavramlarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bilgisayar bilimlerinin en temel kuramlarının işleneceği bu derste düzenli ifadeler ve bağlamdan bağımsız diller, sonlu ve yığın yapılı otomat, Turing makineler, hesaplanabilirlik, karar verilemezlik ve problem karmaşıklığı konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belirli sonlu otomat Chapter 1. Sections 1.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
2 Belirli sonlu otomat Chapter 1. Sections 1.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
3 Belirsiz sonlu otomat Chapter 1. Sections 1.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
4 Belirsiz sonlu otomat Chapter 1. Sections 1.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
5 Kurallı ifadeler Chapter 1. Sections 1.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
6 İçerikten bağımsız gramer Chapter 2. Sections 2.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
7 İçerikten bağımsız gramer Chapter 2. Sections 2.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
8 Aşağı sürüklemeli otomatlar Chapter 2. Sections 2.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
9 Aşağı sürüklemeli otomatlar Chapter 2. Section 2.3.. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
10 Aşağı sürüklemeli otomatlar Chapter 2. Section, 2.4. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
11 Turing Makinaları Chapter 3. Sections 3.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
12 Turing Makinaları Chapter 3. Sections 3.2, 3.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
13 Karmaşıklık sınıfları P, NP ve NP-complete Chapter 7. Sections 7.1-- 7.4. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
14 Karar verilebilirlik ve karar verilemezlik Chapter 4. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Introduction to the theory of computation, 3rd Edition, Michael Sipser. ISBN 113318779X

Önerilen Okumalar/Materyaller

https://ocw.mit.edu/courses/18-404j-theory-of-computation-fall-2020/

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
28
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.