Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletim Sistemleri Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 304
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CE 303 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya CE 323 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yaygın kullanılan işletim sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken işletim sistem detayları, güvenlik tehditleri, analizleri ve önlemleri sunulacak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletim sistemlerinin güvenlik ile ilgili kritik bölümlerini sınıflandırabilecektir,
  • işletim sistemlerine yönelik tehditleri belirleyebilecektir,
  • korunma yöntem ve tekniklerini tanımlayabilecektir,
  • değişik korunma yöntemlerini uygulayabilecektir,
  • bir sistemin güvenliğini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı İşletim sistemleri dahilinde Gizlilik, Bütünlük ve Süreklilik kavramlarının sağlanmasına dayalı güvenlik tehdit ve önlemlerinin analizi ve uygulamalarını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, bilgi güvenliği ve ilgili yasal konulardaki temel terim ve kavramlar Ön çalışma 1
2 İşletim Sistemleri güvenliğinin temelleri; kavramlar, genel problemler, tehditler, tedbirler Ön çalışma 2
3 Erişim kontrolü ve metodolojileri; işletim sistemleri ve ilgili teknoloji ve uygulamalarda IAAA Ön çalışma 3
4 Merkezi ve merkezi olmayan IAAA çözümleri, güvenli işletim sistemlerinde farklı IAAA mimarileri Ön çalışma 4
5 İşletim sistemlerinde denetim ve gözetleme Ön çalışma 5
6 Kriptografiye giriş; en iyi güncel yöntemlerle işletim sistemlerindeki verilerin ve sistemlerin korunması Ön çalışma 6
7 Güvenli sistem yönetimi; modeller, çözümler, çeşitli teknolojiler Ön çalışma 7
8 Arasınav
9 Açık kaynak mimari ve yaklaşımları ve bilgi teknolojileri ve işletim sistemi güvenliği ile ilişkileri Ön çalışma 8
10 Linux ve Windows mimarilerinde IAAA farklılıkları Part I Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer
11 Linux ve Windows mimarilerinde IAAA farklılıkları Part II Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer
12 İşletim sistemleri güvenliğinde ağ temelli problemler Part I Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer
13 İşletim sistemleri güvenliğinde ağ temelli problemler (kriptografi temelleri ile) Part II Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer
14 İlgili zayıflıklar, tehditler, önlemler (DOS saldırıları, zararlı kodlar, XSS, rootkitler, JavaScript, SQL, AJAX, .NET, Apache, IIS, vb.) Part I Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer, Publisher: Thomson, 2003 (2004 2nd ed), ISBN 13: 9780619160401©2004, ISBN 10: 0619160403
Önerilen Okumalar/Materyaller

Maximum Linux Security (2nd Edition), John Ray, Sams, 2 Pap/Cdr edition, 2001, ISBN10: 0672321343, ISBN13: 9780672321344

Hacking Exposed Windows Server 2003, Joel Scambray & Stuart McClure, McGrawHill Osborne Media, 2006, ISBN10: 0072230614, ISBN13: 9780072230611

CISSP Textbook, Vallabhaneni, S.Rao, SRV Pro Publications, 2002, ASIN: B0006S7QN0 ISO27001:IEC, British Standards Institution, 2005

Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions, Stuart McClure, et al, McGrawHill Osborne, Fourth Edition, 2003, ISBN 0072227427

Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, Schneier, Bruce, Second Edition, 1998, ISBN 0471117099

Hacking Exposed Web Applications, Scambray, Joel, et al, Second Edition, McGrawHill Osborne, 2006, ISBN 0072262990

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.