Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlamada Temel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 216
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  SE 116 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, pratik becerileri artırmak amacıyla programlamanın pratik yönlerini öğrencilere tanıtmaktır. Öğrenciler, önce teoride, sonra da laboratuvar seanslarında kazanacakları deneyim ile sıklıkla kullanılan metotlarla, araçlarla ve kütüphanelerle ve uygulama programı ara yüzleriyle (API) tanıştırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstenilen görevi başarıyla yerine getiren ileri seviye programlar tasarlayabilecektir.
  • Temel tasarım şablonlarını tanımlayabilecektir.
  • Eş zamanlı yürütme amacıyla iş parçacıkları kullanabileceklerdir.
  • Program inceleyerek yazılım hatalarını tespit edebileceklerdir.
  • Test bazlı yazılım geliştirme teknikleri kullanarak dayanıklı programlar yazabileceklerdir.
  • Bir programın performansını artırmak amacıyla deneyler tasarlayabileceklerdir.
  • Proje geliştirmek amacıyla bir takım elemanı olarak çalışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, dosya giriş-çıkış, nesne yönelimli programlama, JavaFX, tasarım şablonları, eş zamanlı kullanım, hata ayıklama, deneme ve ayrımlama gibi programlama konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlama Stili ve Konvansiyonlar Practice of Programming, 1. Bölüm
2 Yapılandırma Otomasyonu ve Yazılım Dağıtımı Gradle Çevrimiçi Belgeleri, https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html
3 Grafik Kullanıcı Arayüzleri: JavaFX Java How to Program, 25. Bölüm; Java In Two Semesters, 10. Bölüm.
4 Veri yapılarını kullanma Practice of Programming, 2. ve 3. Bölümler.
5 Eş Zamanlı Kullanım Java How to Program, 23. Bölüm; Java in Two Semesters, 20. Bölüm.
6 Yapısal Tasarım Şablonları Design Patterns, 1. ve 4. Bölümler
7 Yaratımsal Tasarım Şablonları Design Patterns, 3. Bölüm
8 Davranışsal Tasarım Şablonları Design Patterns, 5. Bölüm
9 Arasınav 1
10 Hata Ayıklama ve Deneme Java How to Program, Ek E, Online JUnit Belgeleri - https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
11 Kod İyileştirme Refactoring, 2. ve 3. Bölümler
12 Performans Ayarlama Programming Pearls, 9. Bölüm
13 Arasınav 2
14 Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Java How to Program, 10/e (Early Objects), Global Edition, Paul Deitel and Harvey Deitel. Pearson, ISBN: 9781292018195

Önerilen Okumalar/Materyaller

Refactoring, Second Edition, Martin Fowler, Pearson, ISBN: 978-0-13-475759-9

Java in Two Semesters, Fourth Edition, Quentin Charatan and Aaron Kans. Springer, 2019. ISBN: 9783319994192.

The Practice of Programming, Brian W. Kernighan and Rob Pike. Addison-Wesley, 1999. ISBN: 9780201615869.

Programming Pearls, Jon Bentley. Addison-Wesley, 2000. ISBN: 9788177588583.

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Erich Gamma and Richard Helm and Ralph Johnson and John Vlissides. Addison-Wesley, 1995. ISBN: 9780201633610.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
12
24
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.