Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

CE 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 215
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, ispat tekniklerini açıklamak, hesaplama teorisine ve olasılık teorisinin temel kavramlarına giriş yapmak için, bilgisayar bilimlerinin en çok kullanılan yapılarına sağlam temeller atar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mantıksal argümanları ifade edebilir,
  • temel matematiksel gösterim ve kavramları pratikte kullanabilir,
  • matematiksel ispatların (doğrudan ispat, olmayana ergi, matematiksel tümevarım) temel kavramlarını uygulayabilir,
  • temel kombinasyonel ve sayma problemlerini çözebilir,
  • kümeler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin özelliklerini tanımlayabilir.
Ders Tanımı Ders kapsamında Boolean cebri, mantık, kümeler kuramı, bağıntı ve fonksiyonlar, çizge teorisi, temel sayma kuralları, kombinatorik, ve temel olasılık teorisi yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mantık: Önermeler Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.1-1.3
2 Mantık: Yüklem Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.4, 1.5
3 Mantık: Mantık ve Kanıtlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 1, Sections 1.6, 1.8, 1.9
4 Kümeler, Fonksiyonlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 2, Sections 2.1-2.3
5 Diziler ve Toplamlar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 2, Section 2.4, 2.5
6 Sayı Teorisi: Bölünebilirlik Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 4, Sections 4.1, 4.2
7 Gözden Geçirme
8 Arasınav
9 Sayı Teorisi: Asal Sayılar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 4, Sections 4.3-4.5
10 Matematiksel Tümevarım Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 5, Sections 5.1-5.2
11 Sayma Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 6, Sections 6.1-6.4, Chapter 8, Section 8.5
12 Ayrık Olasılık Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 7
13 Bağıntılar Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 9, Sections 9.1, 9.3, 9.5, 9.6
14 Kodlama Teorisi Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Chapter 12, Section 12.6
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H. Rosen, 8th edition, McGraw Hill, 2018, 978-1260091991

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction. R.P. Grimaldi. Fifth Edition. ISBN: 0321211030

Discrete Mathematics for Computer Scientists, J.K. Truss, 2nd edition, Pearson, 1999, 978-0201360615

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
40
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

Bilgisayar Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Bilgisayar Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.