Eğitim Amaçları


1. Program mezunları bilişim ilişkili problemlere programlama yolu ile geliştirdikleri çözümler getirirler.
2. Program mezunları bilişim otomasyonu projelerinde tanımlama, çözümleme, tasarlama, gerçekleme ve test aşamalarında etkin rol üstlenirler.
3. Program mezunları çok disiplinli projelerdeki ekip çalışmalarında bilişimci rolünü üstlenirler.
4. Program mezunları arge nitelikli projelerde rol üstlenirler.